dinsdag 31 augustus 2010

Ratha Yatra: veel belangstelling, prachtig weer!

Het weer was fantastisch. De belangstelling groot. En de sfeer geweldig. Ratha Yatra 2010 in Eindhoven was een groot succes. Foto's vind je in dit Picasa album. En hieronder een artikel uit het Eindhovens Dagblad. Zorg dat je er volgend jaar (weer) bij bent!


Rijdende Hindoetempel trekt veel bekijks

door onze correspondente
Yvonne van Sebille


Zingend en dansend trok de processie van gelovigen zaterdagmiddag de rijdende tempel van het St. Trudoplein naar de binnenstad van Eindhoven.
foto Ren├ę Manders

EINDHOVEN – Een vrolijke processie van zingende en dansende men­sen met luid rinkelende bellen, tromgeroffel en wierook legde za­terdagmiddag even het hectische verkeer in de Eindhovense binnen­stad stil. Een metershoge versierde rijdende tempel met het beeld van de Heer Jagannatha, een verschijnings­vorm van de hindoe├»stische god Krishna, werd door honderd gelo­vigen van het St. Trudoplein naar het Begijnenhof getrokken tijdens het Ratha Yatra festival.

Aangekomen op het Begijnenhof genoten zo’n vijftienhonderd be­zoekers van traditionele zang, dans, muziek en een vegetarische maaltijd.

Het hele jaar door bezoeken gelovi­gen de tempel. Tijdens Ratha Ya­tra komt God naar hen toe, zo ge­loven zij. Wereldwijd wordt dit feest door miljoenen mensen ge­vierd.

Onderweg slaan toeschouwers, winkelend publiek en terrasbezoe­kers aangenaam verrast het schouwspel gade. Frans Verhoeven en zijn gezin bekijken de optocht vanuit hun voortuin. Vooral de spontaniteit spreekt hen aan.

Ook Rianne Bannenberg (21) en Maya Ramessar ( 21) volgen het kleurrijke spektakel. „ Laatst heb ik een tv-programma gezien over al­lerlei geloven. Heel interessant, maar dit is veel vriendelijker”, zegt Rianne.

Voor Antwerpenaar Janmastami Das (36) is de Kishna- beweging al twaalf jaar een mooie manier van leven. „ Alles wat we aan God offe­ren, is prasadam. Degene die prasa­dam voedsel eet, ontvangt de gena­de van God. Daarom bieden we ie­dereen op deze dag fruit en een ve­getarische maaltijd aan.”

Priesteres Priya Mataji (53) is gebo­ren in Polen. Jaren leed ze onder het verlies van haar gezin. Tot ze zeventien jaar geleden in aanra­king kwam met deze religie. „Nu is iedereen mijn familie. God is lief­de en liefde is universeel.”

Volgens organisator Sonny Khu­sial was deze vierde editie een groot succes. „Een vaste club van vijftien personen is drie maanden bezig geweest met de voorbereidin­gen van het festival. Op de dag zelf dragen tweehonderd vrijwilligers hun steentje bij. Voor de maaltijd hebben we twintig kilo rijst, twin­tig kilo aardappelen, 35 bloemko­len, dertig courgettes, vijf kilo to­maten plus kilo’s dahl (erwtenge­recht, red.) en tomatenchutney ge­bruikt. Het festival kost in totaal vierduizend euro. Het is hard wer­ken, maar het geeft veel voldoe­ning.”